0514854029

   info@bureau-beerens.nl

Strategische koers van Visio letterlijk op de kaart gezet!

Visio is een landelijke organisatie die slechtziende en blinde mensen adviseert en ondersteunt zodat zij optimaal mee kunnen doen in de maatschappij. De strategische koers is het kader waarbinnen alle activiteiten plaats vinden. Om de strategische koers extra onder de aandacht te brengen, heeft Bureau Beerens voor Visio een animatie gemaakt. Hierin verschijnen de thema’s uit de koers en de belangrijkste bijbehorende projecten letterlijk op een landkaart. Het centrale motto van Visio is: ‘Meedoen mogelijk maken’. In de animatie gaan cliënten samen met medewerkers en andere betrokkenen ‘op reis’ naar hun eindbestemming: de voltooiing van het project dat bijdraagt aan hun participatie in de samenleving.
Als klap op de vuurpijl kan elk van de bijna 3000 Visiomedewerkers na de animatie ook zijn of haar eigen activiteiten en project(en) op een interactieve kaart zetten. Op deze manier ziet iedereen hoe het eigen werk bijdraagt aan de gezamenlijke koers. Ook de voortgang van activiteiten wordt zo duidelijk inzichtelijk.
De algemene animatie is met VideoScribe ontwikkeld. Voor de interactieve animatie werd Lectora 17 gebruikt omdat Visio zelf ook met Lectora werkt. Bekijk de demo van de interactieve animatie hier.